scroll Down

Absheron Hotel Group Azərbaycanda yeni otel idarəçiliyi və inkişafı şirkəti olmaqla beynəlxalq səviyyəli otel və kurort şəbəkələri yaratmaqla milli və regional bazarda aparıcı mövqe tutmaq niyyətindədir.

 • AKTİVLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİ

  Biz tərəfdaşların maraqlarını təmsil edirik və əməkdaşlıq mühitində idarəetmə, françayzinq və digər öhdəliklərə əməl edilməsini təmin edirik.

  Read more
 • MEHMANXANA İDARƏÇİLİYİ

  Mehmanxana sənayesində səriştəmizi artırmaqla biz tərəfdaşlarımıza müxtəlif otel müəssisələrində rəqabətə davamlı idarəetmə təklif edirik.

  Read more
 • BİZNESİN İNKİŞAFI/YENİDƏN İNKİŞAFI

  Biz xərc baxımdan səmərəli inkişafa və bazar sinerjisinə imkan vermək üçün qrupun portfelinə daxil olan müxtəlif şirkətlərə yaxşı qurulmuş dəstək təmin etmənin dəyərini başa düşürük.

  Read more
Made by Sectorlight
Yuxarı