BUSINESS RE-DEVELOPMENT

BİZNESİN İNKİŞAFI/ YENİDƏN İNKİŞAFI

Biz xərc baxımdan səmərəli inkişafa və bazar sinerjisinə imkan vermək üçün qrupun portfelinə daxil olan müxtəlif şirkətlərə yaxşı qurulmuş dəstək təmin etmənin dəyərini başa düşürük. Bizim strategiyamız diqqəti biznes imkanları və uzunmüddətli məharətlə sinxron şəkildə təbii inkişafa yönəldir.
Biz biznesin strateji inkişafı və aşağıda göstərilənlər üzrə mürəkkəb sahələrlə əlaqəli geniş miqyaslı məsələləri optimallaşdırmaqla mülkiyyət sahibləri və tərəfdaşlarımıza imkanları mənfəətə çevirməyə və çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək edirik:

Texniki Xidmətlər və Yeni Konsepsiyaların Yaradılması

• Layihə ərazisinin təsdiqi
• Bazar araşdırmasının və səmərəliliyin tədqiqatının hazırlanması
• Layihə tapşırığının tərtibatı (sahibkarın istəklərinə uyğun)
• Obyektin planlaşdırılması və icmalı
• Konseptual dizaynın və smetanın əlaqələndirilməsi
• Səmərəliliyin təhlili və tövsiyələr
• Mebelin, qurğuların və avadanlığın satınalınması və xərclərin effektivliyinin təhlili

Yenidən Mövqe Qazandırma və Əmtəə Nişanının İdarəedilməsi

Biz strateji təhlil aparır sərmayəçilərin ümidlərini doğrultmayan mövcud əmlaklar üçün yeni biznes imkanlarının müəyyən edilməsində kömək edirirk. Biz mümkün ən məhsuldar dəyişikləri həyata keçirmək üçün tələb olunan sənaye biliyini və resursları təklif edirik. Biz fərdi kimliyin yaradılmasından tutmuş yerli və beynəlxalq əlaqələrin qurulmasında qədər imkanlar çeşidini qiymətləndirərərk əmlakınızın brendinin müəyyən edilməsində kömək edirik. Razılaşma əldə olunduqdan sonra, biz müvafiq bazarlarda brend konsepsiyasının həyat keçirilməsini dəstəkləyir və bütün tələb olunan resursların ən məhsuldar şəkildə təmin edirik.

Françayzinq Əlaqələrinin İdarəedilməsi

• Sahibin təmsil edilməsi
• Sərmayəçi və brend münasibətləri
• Françayzinq və digər tərəfdaşlıq alternativləri

Made by Sectorlight
Yuxarı